Artister, artistförmedling - Auktioner, auktionsgods