Byggkonsultverksamhet - Butiksinredningar, försäljning