Hälso, -sjukvård - Högtrycksutrustningar, försäljning