Adress: Lagerv. 4, 136 50 JORDBRO
Tel: 08 - 50012808


E-post: info@allemballage.se

Störst i Norden på IBC-containers! All-emballage AB är Nordens största helhetsaktör inom området rekonditionering, returhantering och försäljning av IBC-containers. I vår moderna och miljögodkända anläggning utanför Stockholm, hanterar vi årligen mer än fyrtiotusen IBC:er - nya såväl som rekonditionerade. Välutbildad och kompetent personal, godkända och specialanpassade fordon, heltäckande och säkra hanteringsrutiner i kombination med effektiv maskinell rekonditioneringsutrustning, innebär att varje rekonditionerad och återinsatt IBC-container ger ordentliga plus för såväl ditt företag som miljön. Om din verksamhet kräver det, eller om inlämnad IBC-container inte når uppställda krav eller regler, kan All-emballage erbjuda helt nya eller rekonditionerade containers från eget lager. I vårt åtagande ingår bl.a. att: - Vi rekonditionerar (möjliggör återanvändning) besiktigar och säljer IBC-containers av alla fabrikat. - Vi utför och säljer "re-bottled" (ny innerbehållare i rekonditionerad bur) och säljer även nya IBC-containers. - Vi är certifierade av SP för första och återkommande kontroll av IBC-behållare. - Våra ADR-utbildade chaufförer hämtar upp era, eller era kunders, tömda IBC-containers, och tar samtidigt över transportansvaret. - Vi rengör för miljöriktig återvinning när rekonditionering ej är möjligt. - Vi har självklart alla nödvändiga miljötillstånd och certifikat som tillåter oss att ta emot och transportera alla typer av miljöklassat gods, och vår personal har relevant ADR-utbildning. - Vi hjälper er att ta hand om er restprodukt på ett kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt, och tillhandahåller dokumentation för miljöredovisning. - Vi hjälper er att hjälpa era kunder att bli av med IBC-containrarna när de tömts. - Vi hjälper er att minska er miljöpåverkan samtidigt som ni sparar pengar.

Nyckelord: Bulk containers, containers, emballage, ibc, ibc behållare, ibc containers, legotvätt, miljö, OWC, plast containers, plastfat, plasttankar, rebottling, rekonditionering, rekonditionering ibc, retursystem, råvaru ibc, transportemballage, upphämtning ibc containers, återvinning,
Ekonomisk information
Registreringsår: 2000-01-25
Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av
ledamöterna
F-Skatt: Registrerad
Bokslut & nyckeltal 2012-06-30 2012-12-31 2013-12-31
Antal anställda 191919
Omsättning (TKR) 372051917938018
Res. e. finansnetto (TKR) 308818561513
Årets resultat (TKR) 1729626894
Summa tillgångar (TKR) 103111167913485
Soliditet 05079
Kassalikviditet 0185227
Vinstmarginal 094