Adress: Kungsgatan 33 A LGH 1201, 68131 Kristinehamn
Tel: 0550 - 12845