Adress: Möklinta Österbo Björklunda 145, 73399 Möklinta
Tel: 0224 - 81050