Adress: Norra Storgatan 23, 590 80 SÖDRA VI
Tel: 0492 - 20735
Branscher: Övriga


E-post: sodra.vi.pastorat@svenskakyrkan.se

Gullringens Församlingshem: 0492-22472
Djursdala Församlingshem: 0492-23252
Kyrkoherde: 0492-20785
Komminister: 0492-20784
Församlingsvärd: 0492-20621
Begravning/Kyrkogård: 0492-20739